• ورود به سایت
  • آدرس : بزرگراه آزادگان آهن مکان
  • شماره تماس : 09120997150
خریدار موتورخانه

خریدار موتورخانه ضایعاتی وسالم بصورت نقدی ب اکیپ مجرب

خریدار مشعل ایران رادیاتور

 

 

 

فضای لازم جهت تجهیزات موتورخانه:    


فضای کل مورد نیاز برای نصب دستگاه‌ها و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی(موتورخانه) بین 4تا9  درصد مساحت زیربنای ساختمان است که برای اغلب ساختمانها بین6 تا 9 درصد می‌باشد.
رعایت الزامات زیر در جانمایی تجهیزات موتور خانه الزامی است:
رعایت حداقل فاصله یک متر بین بویلرها و همچنین بین چیلرها .رعایت این فاصله جهت عبور افرادی که در موتورخانه کار میکنند و همچنین جهت تعمیرات الزامی است.
 درصورتی که دیگ لوله ای باشد به اندازه طول دیگ بایستی فاصله ازاد جلو دیگ منظور نمود تا تمیز کردن لوله‌ها به اسانی صورت گیرد.
سختگیرها جهت تخلیه آسانتر کنار دیوارهای خارجی موتورخانه نصب گردند.
لوله‌های تخلیه باید به درون کانال کف هدایت شوند و دفن کردن آنها ممنوع می‌باشد.
منبع ذخیره سوخت روزانه در عرض و مجاورت دیوار موتورخانه وبه ارتفاع1.5 متر از کف نصب گردند.
 نصب مخزن ذخیره سوخت روزانه در جلو یا پشت بویلر ممنوع می‌باشد.از نصب هر گونه تجهیزی در پشت و یا جلوی دیگ حتی الامکان بایستی اجتناب کرد.
دودکش دیگ را میتوان مستقیم به بالا برد ولی به مرور زمان سقف کاملن سیاه میگردد بهتراست بعد از حرکت دادن لوله به صورت افقی در پشت دیگ دودکش را به بالا هدایت نمود.بنابراین به فاصله پشت دیگ تا دیوار نیاز اس

ارسال نظر