ضایعات میلگرد
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات تیرآهن
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات مس،سیم و کابل
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات باطری
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات صنعتی
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات شیرآلات و اتصالات
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات استیل
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات خودرو
قیمت : طبق جدول قیمتی