• ورود به سایت
  • آدرس : بزرگراه آزادگان آهن مکان
  • شماره تماس : 09120997150
ضایعات چیلر و چیلر تراکمی و چیلر جذبی
قیمت : طبق جدول قیمتی اول ضایعات

جک و قالب دست دوم
قیمت : بالاترین قیمت

ضایعات روی (زینک)
قیمت : طبق جدول قیمتی اول ضایعات

ضایعات لوله فلزی
قیمت : طبق جدول قیمتی اول ضایعات

ضایعات ورق روغنی
قیمت : طبق جدول قیمتی اول ضایعات

ضایعات آلومینیوم
قیمت : طبق جدول قیمتی

خریدار ضایعات مس
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات کارتن
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات حلب فلزی
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات روزنامه و مجله
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات کاغذ باطله
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات برنز
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات برنجی (لب بار)
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات فلزی نظامی
قیمت : خرید انواع پوکه

لوله داربست دست دوم
قیمت : طبق جدول قیمتی سایت

ضایعات قلع
قیمت : طبق جدول قیمتی اول ضایعات

ضایعات چدن
قیمت : طبق جدول قیمتی اول ضایعات

ضایعات پروفیل و قوطی
قیمت : طبق جدول قیمتی اول ضایعات

ضایعات درب و پنجره
قیمت : طبق جدول قیمتی اول ضایعات

ضایعات فلزی ساختمان
قیمت : طبق جدول قیمتی اول ضایعات

ضایعات نبشی
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات سرب
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات ریل آهن
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات آهن
قیمت : طبق جدول قیمتی