• منطقه۹-بزرگراه آزادگان
  • 09120997160 -09120997150
قیمت روز خرید انواع ضایعات فلزی
قیمت : به روزرسانی شد.

ضایعات روی(زینک)
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات لوله فلزی
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات ورق روغنی
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات آلومینیوم
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات مس ذوبی
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات کارتن
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات حلب فلزی
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات روزنامه و مجله
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات کاغذ باطله
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات برنز
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات برنجی (لب بار)
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات فلزی نظامی
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات لوله داربست،جک وقالب
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات قلع
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات چدن
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات پروفیل و قوطی
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات درب و پنجره
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات فلزی ساختمان
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات نبشی
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات سرب
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات ریل آهن
قیمت : طبق جدول قیمتی

ضایعات آهن
قیمت : طبق جدول قیمتی