قیمت روز ضایعات آهن|خرید ضایعات آهن|ضایعات آهن|قیمت روز ضایعات آهن|آخرین قیمت ضایعات

پنل مدیریت
قیمت روز خرید انواع ضایعات فلزی

 

قیمت روز خرید ضایعات فلزی «اول ضایعات»

ضایعات توسط اول ضایعات در تمامی نقاط تهران خریداری می‌گردد.

عنوان
قیمت(تومان)
تغییرات
آهن سوپر ویژه 4400

افزایش

آهن ویژه 4300

افزایش

آهن سبک 4100

افزایش

در و پنجره 4200

افرایش

آلومینیوم 20000

افزایش

مس ذوبی 68000

افزایش

برنج 54000

افزایش

کاغذ 2000

کاهش

 قیمت‌ها بر مبنای تحویل درب بنگاه می‌باشد.

 

ارسال نظر