• ورود به سایت
  • آدرس : بزرگراه آزادگان آهن مکان
  • شماره تماس : 09120997150

از طریق جدول زیر به آخرین قیمت‌های خرید انواع ضایعات فلزی دسترسی داشته باشید.

  • قیمت بر واحد تومان و به ازای هر کیلوگرم می‌باشد.
  • این قیمت‌ها بر مبنای تحویل درب بنگاه می‌باشد.

 

عنوان

قیمت

تغییرات
آهن سوپر ویژه ۲.۷۰۰ ۰
آهن ویژه ۲.۶۵۰ ۵۰+
آهن درجه یک ۲.۴۰۰ ۰
آهن درجه دو ۲.۳۵۰ ۰
آهن درجه سوم ۲.۳۰۰ ۰
آهن درب و پنجره ۲.۲۵۰ ۱۵۰-
پرسی بدنه ۲.۱۵۰ ۱۰۰+
پرسی خودرو ۲.۱۵۰ ۵۰+